Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Quorum

Quorum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Quorum — (lat. af hvilke) bruges om den andel af en bestemmende forsamling, der skal være til stede, for at en legitim beslutning kan træffes. Kravet om Q er et eksempel på regler og formalia, som omgærder civile og politiske beslutningsprocesser af kollektiv og repræsentativ art. Ifølge dansk lov er der ikke noget mindstekrav til Q for generalforsamlinger, men bestyrelser eller repræsentantskaber er kun beslutningsdygtige, hvis over halvdelen af medlemmerne er mødt (for nogle fonde dog mindst halvdelen). En forsamlings vedtægter kan altid angive en højere andel medlemmer for Q. Ligesom andre formalia udstikker Q rammer for civiliseret håndtering af konflikter. Men legalitet er aldrig nogen ubetinget garanti for legitimitet.

Se også: Bureaukrati