Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Respekt

Respekt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Respekt — (lat. at se tilbage) indebærer, at man ikke uden videre giver sig i lag med noget, at man giver agt, enten fordi det kan være farligt, eller fordi andre kan gøre det bedre. I hierarkiske sammenhænge forventes det, at underordnede viser R (eller i det mindste hykler loyalitet) for overordnede. I ligeværdige forhold forventes gensidig R til beskyttelse af den enkeltes integritet og værdighed. I forbindelse med omsorgsforhold og almennyttigt arbejde er respekt en værdi, som det kan være vanskeligt at leve op til, fordi den fordrer, at empati forbindes med en vis distance, for eksempel i form af professionalisme og strategisk handlen.

Se også: Magtudøvelse