Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Ret

Ret

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ret — er antagelig udgået fra det latinske rectus, der betyder lige, i modsætning til skæv eller bøjet. Det rette betegner, at noget er rigtigt og i orden, altså ikke forkert. Et retssamfund er et samfund, hvor der findes statslige myndigheder, som håndhæver regler, så orden opretholdes uden korruption og vilkårlighed. Lov og ret skal ideelt set føre til retfærdighed, så der bliver lighed for loven, og alle borgere får, hvad der tilkommer dem. Inden for rammene af velfærdsstaten har politiske bestræbelser på at skabe retfærdighed i høj grad drejet sig om fordelingsretfærdighed, altså om en mere ligelig fordeling af materielle goder, blandt andet ved hjælp af beskatning og velfærdsydelser.  Mange bestræbelser i det frivillige, sociale arbejde og inden for filantropi er også rettet mod afhjælpning af uretfærdighed i form af sociale skævheder, der kan tilskrives samfundsmæssige forhold og/eller en uretfærdig skæbne. Formel retfærdighed og ditto rettigheder findes imidlertid ikke i civilsamfundet. Ingen har ubetinget ret til at få hjælp fra velgørende foreninger eller støtte fra private, almennyttige fonde. Retssociologer advarer i øvrigt imod at idealisere det lovløse og uregulerede civilsamfund, der lige så vel kan føre til vilkårlighed, forskelsbehandling og vold som til frivillig disciplinering, gensidighed og selvregulerede behov.

Se også: Politik