Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Risiko

Risiko

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Risiko — stammer fra italiensk og er blevet en del af det danske sprog via købmandsjargon i 1500-tallet, oprindelig som betegnelse for noget, der sættes på spil, og hvor der er fare for, at man kan tabe noget, selv om formålet med at sætte noget på spil i udgangspunktet er at opnå gevinst. Man kan forsøge at gardere sig ved hjælp af sandsynlighedsberegninger. I nutidens videnskabelige brug af R-begrebet er det snævert knyttet til sådanne beregninger. Ved R forstås så noget ganske andet end diffus fare, som ikke kan kalkuleres rationelt og professionelt, men det overses let, at der altid bliver en rest-risiko tilbage, som netop ikke kan kalkuleres – og som altså egentlig burde kaldes en rest-fare. I daglig tale bruges risiko og fare med stort set samme betydning, og det giver god mening at tale om risikable projekter af almennyttig art, som hyppigt er båret af store visioner og magtanvendelse, og som derfor risikerer at blive udsat for skepsis og kritik – både før, under og efter gennemførelsen.

Se også: Realisme