Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Taknemmelighed

Taknemmelighed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Taknemlighed — er sammensat af de oldnordiske ord ’tak’ og ’nem’. Den taknemlige modtager og anerkender med glæde noget – eksempelvis en gave eller en venlig gestus – fra en anden og giver igen gennem sin taknemlighed. Opgaver kan også være taknemlige, hvis de giver noget igen ved for eksempel at være morsomme at udføre, og/eller hvis de uden alt for stort besvær fører til et godt resultat.

Taknemlighed indebærer et element af gensidighed. Følelsen af taknemlighed kan give sig udslag i et ønske om – eventuelt en oplevelse af at have pligt til – at yde gentjenester. En hyppigt anvendt begrundelse for at deltage i frivilligt og almennyttigt arbejde er en sådan taknemlighedsfølelse, der gerne vedrører det danske samfund, snarere end den danske stat: Man er taknemlig for, at det er gået en selv godt, opfatter det som en form for gave fra et fællesskab og vil gerne betale tilbage.

Se også: Gavegivning