Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Gavegivning

Gavegivning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gavegivning — betegner, at der ydes noget frivilligt og uden betaling til en anden, som dermed får ejerskab til gaven. Frivilligheden er imidlertid primært på giverens side, idet det kan være vanskeligt at afvise en gave, uden at det samtidig opfattes som en afvisning af giveren og af hans eller hendes smag og opfattelse af det gode liv, som gaven kan ses som udtryk for.

Den franske sociolog Marcel Maus har argumenteret for, at gaver aldrig er gratis, men altid udtryk for gensidig udveksling af værdier. Selvom gaver, herunder donationer fra fonde, i sig selv er betingelsesløse, kan det således godt være forbundet med omkostninger at modtage dem. En del tovtrækkeri mellem private fonde og offentlige forskningsinstitutioner har i de senere år drejet sig om det forhold, at fondsbevillinger til forskere er forbundet med driftsomkostninger for disses institutioner. Og det har været genstand for betydelig opmærksomhed, at den, der for eksempel får et operahus som gave, kan have svært ved at finde midler til musikken, når der også skal tages vare på murstene.

Se også: Gensidighed & Humanitær