Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Teori

Teori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Teori (gr. betragtning) adskiller sig fra kritik, der aktivt vurderende griber ind i det betragtede, ved at forholde sig distancerende, ikke-deltagende, ikke handlende og altså heller ikke praktisk. En T kan betegne et rimeligt velunderbygget system af antagelser, der kan tjene som forklaring på forhold i virkeligheden, og som kan anvendes som udgangspunkt for teknisk problemløsning. Samtidig kan ’teoretisk’ dog også bruges – positivt såvel som negativt – som et andet ord for tænkning i det hele taget, og hvis noget beskrives som ’for teoretisk’ betyder det som regel, at det er verdensfjernt og unyttigt.

Se også: Uddannelse & Professionalisme