Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Tolerance

Tolerance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tolerance — har latinske rødder og er etymologisk beslægtet med verbet ’at tåle’. Tolerant holdning og optræden er fordragelig over for andre, der har andre holdninger og/eller optræder anderledes, end man selv gør. Dette kan vanskeliggøres, hvis disse andre netop er kendetegnet ved intolerance.

Den tolerante giver spillerum og dermed plads til afvigelse, for eksempel fra normer. Men tolerance er ikke nødvendigvis ubegrænset. Fra teknisk sprogbrug kendes udtrykket ’justertolerance’, som vedrører grænser for en genstands tilladte afvigelse fra fastsatte standarder.

Religiøs tolerance er ikke mindst på engelsk blevet brugt til at betegne et religiøst flertals anerkendelse af religiøse mindretals eksistens og ret til at eksistere. I sig selv lægger tolerance ikke op til dialog, men fordrer fordragelighed i forbindelse med dialog.

Se også: Pluralisme