Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Tradition

Tradition

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tradition — (lat. dare: at give, og trans: igennem, tværs over) tradition er videregivelse, overlevering, som regel med tryk på videreførelse gennem tiderne, fra slægt til slægt. Det traditionelle kan bruges som betegnelse for ukritisk overtagelse af sædvaner, normer og tænkemåder og sættes så i modsætning til originalitet og fornyelse.  Et sådant modsætningsforhold findes ikke, hvis det ses som en forudsætning for vedligeholdelse af traditioner, at de løbende gøres til genstand for kritisk revision.

Se også: Udvikling