Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Udvikling

Udvikling

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Udvikling — er på dansk et tvetydigt begreb, der både kan henvise til noget naturbestemt og til menneskelig handlen. Grundlæggende går det ud på at gøre noget fri af det, som det er viklet ind i. Derved kan genstanden – som en sommerfugl, der kommer ud af sin puppe, eller en spire af et frø – folde sig ud og får mulighed for at vokse. Udvikling har at gøre med vækst og forbindes desuden med fremstilling, produktion og, dermed, teknik.

På engelsk skelnes der mellem naturbestemt udvikling og udvikling, som mennesker sætter i værk. Naturbestemt udvikling, som er underlagt lovmæssigheder, er evolution. Udvikling, som mennesker sætter i værk, er development. Eller det kan være progress: fremskridt, som dog ikke alene relaterer til noget menneskeskabt, men også ofte forbindes med et mål af lovmæssighed. Også på dansk kan der tales om evolutionen og om fremskridt(et). Som så også kan kaldes udvikling i bestemt form: Udviklingen. Den kan man blive hægtet af, løbe i hælene på og er ikke herre over. I øvrigt kan man lade sig drive af fremskridtsideologi.

Se også: Planlægning & Projekt