Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Ideologi

Ideologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ideologi — er dannet af den franske filosof Destutt de Tracy omkring 1800 fra gr. idea + logos. I betegner begreber og teorier om menneskelige forestillingers udvikling. Ordet kom i 1900-tallet til at betegne systemer af ideer om politiske og sociale forhold, knyttet til politiske bevægelser eller bestemte samfundsformer. I marxistisk filosofi ses sådanne ide-systemer som udtryk for klasseinteresser. Ideologikritik drejer sig så om at afsløre og vise, at det forholder sig sådan.

Opfattelser af det ideologiske som goldt spekulativt, urealistisk og virkelighedsfordrejende er mindst lige så gamle som betegnelsen. Det samme gælder nok opfattelser, byggende på erfaringer fra religionskrige og undertrykkende religiøse regimer, af det ideologiske som udtryk for en farlig fanatisme hos personer og bevægelser, der kan true den offentlige fred og umuliggøre dialog. Bestræbelser på at bekæmpe ideologiske tendenser kan dog, ligesom ovennævnte ideologikritik, hæmmes af manglende erkendelse af egne rødder i sammenhængende systemer af ideer og teorier: I er sjældent noget, man selv bekender sig til, men ofte noget, som andre beskyldes for at være ofre for.

Se også: Logik & Værdi