Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Nytte

Nytte

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nytte — er beslægtet med verbet ’at nyde’. At have N af noget vil sige at have gavn af det. Det kan forstås rent instrumentelt, teknisk, materielt og økonomisk, og kan kvantificeres som mål for velstand. Når nytteetik eller utilitarisme sættes over for pligtetik, er det oftest denne forståelse af N, som er på tale. Men N kan også forstås som et kvalitativt, praktisk og etisk begreb, der bredere er knyttet til velfærd. Begge tolkninger bygger på opfattelser af det gode liv. De forskellige opfattelser har givet anledning til uenighed, ikke mindst i fonds- og stiftelsessammenhænge, hvor idealer om almennytte i al sin modsætningsfyldthed historisk set voksede frem som et verdsligt alternativ til religiøs velgørenhed.

Se også: Dyd & Værdi