Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Ombud

Ombud

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ombud — blev tidligere brugt om en befaling, et påbud, som blev forkyndt rundt om i landet, som altså blev offentliggjort og havde officiel karakter. I påbuddet kunne også ligge en overdragelse af fuldmagt til at gøre noget. Derfra kom ombud til at betegne offentlige hverv, som rummede en pligt at varetage – såkaldte borgerlige ombud i civilsamfundet. Det nordiske ord, ombudsmand, er slået igennem internationalt, og udlægges i Oxford Advanced Learners Dictionary på denne måde: ”an official whose job is to examine and report on complaints made by ordinary people about companies, the government or public authorities.” I praksis er de borgerlige ombud efterhånden blevet professionaliseret – bortset fra pligten til snerydning, der da også ofte misligholdes.

Se også: Dyd & Magtudøvelse