Civilsamfundet
CBS Center for Civilsamfundsstudier

Religion

Religion

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Religion — ikke alene er der hyppigt strid om R. Der er også uenighed om ordets oprindelse. Én tolkning vil have, at det kommer fra det latinske religare: at knytte forbindelse tilbage. En anden tolkning går ud på, at ordet kommer fra det ligeledes latinske relegere: gå igennem, læse igen. Fondsvirksomhed har historiske rødder i kirkelige institutioner og dertil hørende religiøse forestillinger om næstekærlighed, gode gerninger og universelle dyder af moralsk art. Inden for denne ramme kan velgørenhed regnes for en form for fromhed. Men det er langt fra al almennyttig virksomhed, der har religiøs karakter.

Se også: Filantropi & Stiftelse